Home / Speelgoed


De indeling van de speelgoedschijf

  • Verstandelijke ontwikkeling; puzzels, lotto, taal- en denkspellen.
  • Lichamelijke ontwikkeling; bewegingsmateriaal (grove motoriek) en zintuiglijk materiaal (fijne motoriek)
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling; gezelschapsspellen, creativiteit- en expressiemateriaal, fantasiemateriaal.

Waarom is speelgoed belangrijk?

Speelgoed maakt het spelen makkelijker. Spelen is voor kinderen van essentieel belang. Kinderen die vrij kunnen spelen kunnen “hun hoofd leegmaken” en daardoor het leven van alle dag beter aan.

• Naast speelplezier levert speelgoed belangrijke leermomenten vooral als ze nog klein zijn. In die fase van ontwikkeling is elke activiteit die je kind uitvoert een manier van spelen, of het nou het eten van zijn bord gooit en dit op de tafel uitspreidt, alle netjes opgevouwen kleren uit de kast haalt, of zijn speelgoed in een rij ordent op de vloer. Elke speelactiviteit is weer een mooie gelegenheid om te leren en zich te ontwikkelen. Spelen helpt je kind bij de ontwikkeling van zijn motorische – en sociale vaardigheden, taalvaardigheid en intelligentie. De zintuigen spelen daarbij dan ook een belangrijke rol.

• Daarnaast heeft elke soort speelgoed zijn eigen belangrijke leermomenten. Zo oefent je kind geduld met een gezelschapsspel, doordat het op zijn/haar beurt moet wachten. Op jonge leeftijd leer je vooral veel emotionele ontwikkelingen zoals omgaan met het verliezen van het spel of bijvoorbeeld  het gevoel dat winnen geeft.

• Het juiste speelgoed op het juiste moment kan betekenen dat een kind vaardigheden aanleert waar het in zijn ontwikkeling aan toe is. Spelen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van je kind en stimuleert de spelontwikkeling.

• Ook volwassenen zijn regelmatig aan het spelen in de zin dat we bezig zijn om het plezier dat we door de activiteit ervaren. Hier wordt eerder gesproken over vrijetijdsbesteding in plaats van spelen. Regelmatig spelen is noodzakelijk om effectief en gezond te kunnen functioneren voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Toelichting: bewegingsmateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee een kind wordt uitgenodigd te lopen, duwen, sjouwen, trekken, gooien, klimmen en springen, dus waarmee grof motorische bewegingen worden gemaakt.

Ook zonder de hier genoemde materialen komt een kind tot zitten, kruipen en lopen. Maar ouders/opvoeders geven kinderen graag een stimulans bij de lichamelijke ontwikkeling.

Voorbeelden: Beweging, Buiten speelgoed

Toelichting: zintuiglijk materiaal

Spelmaterialen die binnen deze categorie vallen stimuleren en activeren de fijne motoriek en de zintuigen. We denken hierbij aan materiaal dat een beroep doet op de ontwikkeling van het gehoor, de reuk, de smaak, het gezicht, tastzin, de oog-handcoördinatie. Het materiaal nodigt uit tot experimenteren, passen en meten en vergelijken (kleur-vorm).

Voorbeelden: Basis materiaal, Ontwikkeling

Toelichting: fantasiemateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee het kind naspeelt wat het ziet en meemaakt. Fantasiemateriaal is nodig bij het verwerken van gevoelens. Het kind experimenteert met verschillende rollen.

Naarmate een kind ouder wordt, speelt het situaties die het niet zelf meegemaakt heeft, maar die het heeft leren kennen uit boeken, verhalen of TV-series. Het kind kan terug gaan in de tijd (riddertijd) of in de toekomst leven (Science Fiction-verhalen). Kinderen hebben fantasiemateriaal nodig om met elkaar, zichzelf en de grote mensenwereld om te leren gaan.

Voorbeelden: Fantasie, Themaboxen

Toelichting: creativiteit- en expressiemateriaal

Binnen deze categorie vallen spelmaterialen waarmee kinderen zelf vorm kunnen geven en/of zichzelf kunnen uiten. Beeldend materiaal (zoals papier, verf, klei), gereedschap (zoals hamer, schaar en weefgetouw), voor geconstrueerd materiaal (zoals stempels, gipsvormen) en muziekinstrumenten horen in deze categorie thuis.

Voorbeelden: Muziek & Geluid, Constructie


Leen iedere 3 weken, 3 stuks speelgoed voor € 32,50 per jaar.