AVG Verklaring

Speel-O-Theek Hoogeveen Speel-O-Theek Hoogeveen, gevestigd aan De ploeger 1 te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.speelotheekhoogeveen.nl De ploeger 1 7908LL te Hoogeveen

Harry baalman is de Functionaris Gegevensbescherming van Speel-O-Theek Hoogeveen Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speel-O-Theek Hoogeveen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum kind

- Adresgegevens

- Telefoonnummers

- E-mailadres

- Fax nr.

wij verwerken geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speel-O-Theek Hoogeveen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- voor het aanmaken van een lidmaatschap

- beheer van uitgeleend speelgoed

Geautomatiseerde besluitvorming

Speel-O-Theek Hoogeveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speel-O-Theek Hoogeveen) tussen zit. Speel-O-Theek Hoogeveen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Windows 7           besturings systeem

Speelotheek          programma voor leden beheer, beheer van speelgoed en uitleen gegevens

De computer systemen zijn niet aangesloten op internet en met wachtwoorden beveiligd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speel-O-Theek Hoogeveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap dit vanwege wettelijke verplichtingen , en het versturen van info en mailingen

Altijd voor de gegevens van oud bestuur en medewerkers

Delen van persoonsgegevens met derden

Speel-O-Theek Hoogeveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Speel-O-Theek Hoogeveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speel-O-Theek Hoogeveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Speel-O-Theek Hoogeveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speel-O-Theek Hoogeveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via info@speelotheekhoogeveen of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij een data lek zullen wij altijd een melding maken bij de autoriteit persoonsgegevens

 

Dit is een verkorte weergave van onze complete document AVG wilt u de complete versie lezen neem dan contact op met het bestuur.

Bestuur

Voorzitter 

Harry Baalman

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.@gmail.com 

Telefoon 0528-356365/06-40368075

Secretaris, PR en beheer website Geu Sturing
Sloutersverlaat 23
7908 DE Hoogeveen

Telefoon 0528 -231273

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester Jacob Busscher Telefoon 0528 - 268698
     
Materieelbeheer Vacant  
Doegroep-coördinator Hans Zantingh Telefoon 0528 -269396
Algemeen lid Sabrina Daalman Telefoon 06-30557558

  

Vacatures

Zou u als vrijwilliger in de uitleen voor enkele uren per week uw steentje willen bijdragen?
Daarnaast komen wij graag in contact met mensen die het bestuur willen assisteren, deeltaken op zich willen nemen en op termijn een bestuursfunctie op zich willen en kunnen nemen.

Wilt en kunt u een bijdrage leveren als uitleenvrijwilliger of als (aankomend) bestuurslid, dan komen wij graag met u in contact. Komt u eens langs om kennis te maken of neem telefonisch contact op met het secretariaat: Geu Sturing 0528 - 231273

Kijk ook eens op: https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/vacature/194-speel-o-theek-hoogeveen-medewerker-inname-en-uitgifte-speelgoed

Klik hier voor de samenstelling van het huidige bestuur

Nieuwsbrief april 2013

NIEUWSBRIEF SPEEL-O-THEEK HOOGEVEEN
april 2013

Hallo allemaal,
Het was een mooi feest in de Speel-O-Theek op 15 maart jl tijdens de NL-Doe-dag. Er hingen slingers en er was koffie met gebak. Een grote groep vrijwilligers is die dag bezig geweest om nieuw speelgoed (af) te bouwen en een kast voor dit nieuwe materiaal te maken. 

Met dank aan de vrijwillige medewerkers van onze eigen Doe-groep, aangevuld met enkele nieuwe vrijwilligers en een 5-tal scholieren, hebben we een nieuw voetbalspel, een klompenbalspel, een rat/muis-slagspel en een sjoelbak kunnen toevoegen aan het toch al grote assortiment speelgoed. Echt de moeite waard om dit eens te komen bekijken en te lenen. 

Lees meer